Având în vedere faptul că, în luna noiembrie, mai multe state membre au notificat la CE confirmarea de noi focare de gripă aviară înalt patogenă, subtipul H5N8.Statele care au raportat focare de gripă aviară înalt patogenă la păsările domestice sunt Olanda (4focare), Marea Britanie (două focare), Germania (7 focare) și Suedia (un focar).

Totodată având în vedere numărul mare de cazuri de gripă aviară înalt patogenă depistate la păsările sălbatice, precum și faptul că un număr mare de păsări sălbatice străbat teritoriul României folosind culuarul panono-bulgar de migrație, se impune aplicarea următoarelor măsuri suplimentare de biosecuritate, la nivelul gospodăriilor populației, în vederea reducerii riscului contactului între păsările domestice și sălbatice, după cum urmează:

*separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;
*se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate, atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;
*se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;
*se va evita intrarea mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);
*se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;
*se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferită în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfecția încăltămintei;
*prevenirea oricăriu contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă, și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și gâștele. Astfel, va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor domestice și păsărilor sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală. O atenție deosebită se va acorda grădinilor zoologice, și a altor instituții sau unități care dețin păsări sălbatice captive, fiind obligatoriu asigurarea protecției în vederea evitării oricărui contact direct sau indirect cu păsările sălbatice;
*se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânate și prelucrate în exploatațiile non profesionale sau prin echipamentele ( (ustensilele) folosite la vânătoare cât și în cele comerciale care nu dețin măsuri stricte de biosecuritate, inclusiv exploatații tip A.

Cu stimă,
DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Dănuț Ioan CRIȘAN

Întocmit, Purtător de cuvânt,
Șef S.C.O.S.B.A. Dr. Sirtonius SIMA

Dr. Nicu CHIȘ

Sursa: DSVSA MM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.